Pobytové schody a venkovní pódium v Bystřici nad Pernštejnem

Návrh nosné ocelové konstrukce venkovního pódia s pobytovými schody ve městě Bystřice nad Pernštejnem. Poměrně náročná stavba, kdy pódium je umístěno nad suterénem budovy knihovny. Hlavní nosníky museli překlenout původní strop suterénu. Zároveň střecha pódia byla významně zatížena skladbou zelené střechy. Do návrhu pódia se rovněž projevily vysoké nároky na normová zatížení a dynamiku reprezentující namáhání konstrukce při různých tanečních vystoupeních a koncertech.
Stavba si vyžádala zásahy do původních nosných konstrukcí knihovny. Bylo nutné zesílit původní betonový nosník spřažením s novým ocelovým nosníkem a zesílit původní zděné pilíře obandážováním ocelovými prvky.

PROJEKCE – únor 2020
REALIZACE – srpen 2020

SPOLUPRACOVALI:
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH – GRIMM Architekti (https://grimmarch.cz/)
GENERÁLNÍ DODAVATEL – STAVOFLOS s.r.o. (https://www.stavoflos.cz/)

20200602_151959-min

Reference zákazníka

Pro architekta je statik jednou z klíčových spolupracujících profesí. Pan Šteidl v projektu Pódia do Bystřice nad Pernštejnem hledal maximálně funkční a zároveň ekonomické řešení ocelové konstrukce. V průběhu realizace stavby pomohl vyřešit nečekané komplikace, které s sebou stavba přinesla. Díky jeho profesionalitě a spolehlivosti se na něj obracíme i s dalšími projekty.

Ing. Martina Grimmová

Galerie reference