Kvalitní projektová
dokumentace
Individuální přístup
Komunikace se zákazníkem

Potřebujete pomoci? Zavolejte nám.

O nás

Společnost AT PRO, s.r.o. vznikla v roce 2021 spojením živností dvou projektantů s dlouholetou praxí. Společnost se zabývá projektováním pozemních staveb od architektonických návrhů, přes projekty pro stavební povolení po prováděcí a dílenské dokumentace. V našem týmu jsme schopni dodat veškeré části projektu. Pod jednou střechu sdružujeme projektanty, kteří mezi sebou komunikují a jsou odborníky ve své branži. Výsledkem je komplexní, kvalitní a efektivní návrh Vaší budovy.

discussing-housing-project-PYCTVFY (1)-min

Ke svým zákazníkům máme individuální přístup s důrazem na komunikaci při tvorbě projektu. Přání a možnosti zákazníka jsou pro nás stejně důležité jako odborné zpracování zakázky. Svým zákazníkům jsme partnerem po celou dobu výstavby, tak aby bylo dosaženo zdárného dokončení díla.

Projektování staveb

V rámci projekční činnosti se zabýváme všemi fázemi návrhu staveb. Zajišťujeme architektonické návrhy buď vlastními silami nebo za pomocí externích architektů.

 • Novostavba rodinného domu, Velká Losenice
 • Rok 2021
 • Architektonický návrh
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Stavební úpravy domu Věcov č.p. 51 na bytový dům s pečovatelskými byty
 • Rok 2017
 • Dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a výběr dodavatele
 • Architektonický návrh:  Ing.arc. Lenka Voráčková
 • Skladovací hala obecní techniky, místní komunikace, přeložka vodovodu, vodovodní přípojka a přípojka NN v obci Nížkov
 • Rok 2018
 • Dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a výběr dodavatele

Reference projekty

Rok 2021
Architektonický návrh
Dokumentace pro stavební povolení
Rok 2020
Architektonický návrh – Ing. arch. Luboš Petříček
Rok 2018
Při stavby byly využity dotace Nová zelená úsporám ve výši 327.000,-.
Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.
Rok 2017
Dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a výběr dodavatele
Architektonický návrh:	Ing. arch. Lenka Voráčková
Rok 2015
Architektonický návrh.
Dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a výběr dodavatele.
Rok 2020
Dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a výběr dodavatele
Generální projektant:		Ing. Leoš Pohanka
Architektonický návrh:	    architekt investora
Rok 2016
Při stavby byly využity dotace Nová zelená úsporám ve výši 335.000,-.
Architektonický návrh.
Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.
Rok 2017
Dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele
Generální projektant:		Ing. Leoš Pohanka
Architektonický návrh:	Ing. arch. Petra Pleskačová

Nová zelená úsporám

Máme dlouholeté zkušenosti se získáním finančních prostředků z dotačních programů. Dotačním programem Nová zelená úsporám se zabýváme od jeho počátku v roce 2015. Zabýváme se zpracováíní projektové dokumentace i energetického hodnocení dle podmínek dotačního programu. Zároveň zajišťujeme registraci a podání žádosti ke schválení administrativními pracovníky Státního fondu životního prostředí. V průběhu stavby pro Vás budeme stavbu hlídat v rámci odborného dozoru stavby a po dokončení stavby Vám pomůžeme s doloženbím faktur a potřebných dokumentů na SFŽP, jako podklad pro vyplacení dotace. Dle nových informací bude dotační program Nová zelená úsporám pokračovat do roku 2030 a bude možná žádat taky o dotace pro bytové domy po celé republice. Dosud to bylo možné pouze v Praze. Máme zkušenosti se získáním dotací pro rodinné domy v oblasti A – snížení energetické náročnosti budov (zateplení, výměna oken…), v oblasti B – nová výstavba budov s velmi nízkou energetickou náročností i v oblasti C – zdorje energie.

Dotace lze získat na:

 • na zateplení obálky budovy rodinných a bytových domů – zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy, výměnou vnějších oken a dveří
 • na výměnu neekologického zdroje tepla (kotel na uhlí 1. nebo 2. emisní třídy) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • dotace na výstavbu nových rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

Statické návrhy staveb

Zpracováváme statické projekty technologií BIM (Building Information Modeling), kdy je vytvořen kompletní 3D model objektu, až do nejmenších detailů přípojů nebo železa železobetonové konstrukce.

Návrh nosné ocelové konstrukce venkovního pódia s pobytovými schody ve městě Bystřice nad Pernštejnem. Poměrně náročná stavba, kdy pódium je umístěno nad suterénem budovy knihovny. Stavba si vyžádala zásahy do původních nosných konstrukcí knihovny.

Za účelem zobytnění podkroví chalupy bylo nutné upravit dispozici krovu. Požadavkem investora bylo zrušení obou hlavních vaznic a podporujících sloupků. Vzhledem k tomu, že rozpětí krovu nebylo příliš vysoké a krov měl dostatek vazných trámů, bylo navrženo zesílení krokví a doplnění kleštin ke zvýšení tuhosti vazeb.

Návrh monolitické železobetonové desky o výměře 250 metrů čtverečních. V rámci prací byla navržena přesná vázaná výztuž desky. pro projekty menších rozsahů používáme software CADCON+RC, který skládá výztuž do 3D prostoru. Výsledné výkresy jsou pak přesné a neobsahují kolize výztuží.

Reference statika

Návrh nosné ocelové konstrukce venkovního pódia s pobytovými schody ve městě Bystřice nad Pernštejnem.
Požadavkem investora bylo zrušení obou hlavních vaznic a podporujících sloupků.
Přístavba k vila domu v Doksech u Máchova Jezera
Krom běžných stavebních úprav domu, jako jsou rozšíření stavebních otvorů, výměny do stropních konstrukcí a podobně, bylo nutné zvýšit tuhost trámového stropu.
Objekt B je novostavba na místě původního spojovacího krčku mezi dvěma budovami komplexu francouzského lycea v Praze na Smíchově.
RD Plumlov
Přístřešek Vatín
Byty Sněžné

Řekli o nás

Služby ing. Tomáše Pohanky jsme využili již několikrát. Díky jeho profesionalitě a spolehlivosti se na něj obracíme i s dalšími projekty. V letošním roce jsme spolupracovali na projektu ,,Stavební přípravy, nástavba a přístavba Mateřské školy v Nížkově „.

Oceňuji trpělivost při společném hledání funkčního a zároveň ekonomického řešení stavebních úprav, ale také odborné vedení při realizace stavby.

Tímto bych rád poděkoval za spolupráci a doporučuji všem ostatním.

Josef Vlček

Starosta obec Nížkov

Od firmy AT PRO, s.r.o. jsem poptával projekt na monolitický železobetonový strop.

Již od prvotního kontaktu jsem měl dobrý pocit z přístupu a z komunikace s panem inženýrem. Je poznat, že ví o čem mluví a uvědomuje si, že když mluví s naprostým laikem, jako jsem já, je potřeba sem tam něco polopaticky vysvětlit.

Co se týče předání projektu, tak proběhlo ve smluveném termínu, elektronicky i na papíře s náležitým poučením, komu co odevzdat.

Pokud budu, nedej bože, ještě někdy něco stavět, tak se na firmu AT PRO, s.r.o. s klidným srdcem obrátím.

Karel Bláha, Plumov

Služby

 • Projektování rodinných a bytových domů
 • Projektování staveb v nízkoenergetickém či pasivním standardu
 • Projektování občanských staveb – škol, školek, administrativních budov, ubytovacích zařízení, úřady…
 • Projektování průmyslových staveb – skladovací a výrobní objekty, letištní hangáry
 • Projektování zemědělských staveb – haly, zimoviště skotu, bramborárny, silážní jámy…
 • Projektování obytných soborů rodinných domů – stavby dopravní a technické infrastruktury
 • Statické návrhy staveb – železobetonová, ocelové i dřevěné konstrukce
 • Průkazy energetická náročnosti
 • Projekty a energetické hodnocení pro dotační program Nová zelená úsporám pro stávající budovy i novostavby
 • Projektu zateplování staveb

Kdo se o vás postará

Ing. Tomáš Pohanka

Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb a energetický specialista v oblasti průkazů energetické náročnosti.

Ing. Adam Šteidl

Projektant v oboru statiky pozemních staveb.