Projektování staveb

V rámci projekční činnosti se zabýváme všemi fázemi návrhu staveb. Zajišťujeme architektonické návrhy buď vlastními silami nebo za pomocí externích architektů. Dále zajišťujeme projektové dokumentace pro všechny typy řízení dle stavebního zákona (územní řízení, stavební povolení, ohlášení stavby…), prováděcí a dílenské dokumentace, dokumentace pro zadání stavby. Dále pro vlastní stavby zajistíme autorský dozor či technický dozor stavebníka. Pro vlastní projekty zpracováváme za pomocí externích spolupracovníků rozpočtové náklady stavby. Samozřejmou částí naší práce je inženýrská činnost. Jedná se o zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k záměru.

Dále máme zkušenosti se zajištěním projektů a dalších podkladů pro získání podpory z dotačních titulů. Jedná se zejména o dotační programy Státního fondu životního prostředí, Nová zelená úsporám, dotace pro sociální bydlení a další.

Zajišťujeme také projekty technických zařízení budov. Ve vlastní ateliéru provádíme projekty zdravotně technických instalací (vodovod a kanalizace). Projekty vytápění, vzduchotechnicky, elektro zajišťujeme za pomocí externích spolupracovníků.

Reference

Rok 2021
Architektonický návrh
Dokumentace pro stavební povolení
Rok 2020
Architektonický návrh – Ing. arch. Luboš Petříček
Rok 2018
Při stavby byly využity dotace Nová zelená úsporám ve výši 327.000,-.
Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.
Rok 2017
Dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a výběr dodavatele
Architektonický návrh:	Ing. arch. Lenka Voráčková
Rok 2015
Architektonický návrh.
Dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a výběr dodavatele.
Rok 2020
Dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a výběr dodavatele
Generální projektant:		Ing. Leoš Pohanka
Architektonický návrh:	        architekt investora
Rok 2016
Při stavby byly využity dotace Nová zelená úsporám ve výši 335.000,-.
Architektonický návrh.
Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.
Rok 2017
Dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele
Generální projektant:		Ing. Leoš Pohanka
Architektonický návrh:	Ing. arch. Petra Pleskačová

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Pohanka

Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb a energetický specialista v oblasti průkazů energetické náročnosti.

Napište nám

    Vaše údaje použijeme k tomu, abychom vám odpověděli. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.