Rekonstrukce budovy č.p.325, na učebny pro neformální vzdělávání Žďár nad Sázavou

Dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele

Generální projektant:             Ing. Leoš Pohanka

Architektonický návrh:          Ing.arch. Petra Pleskačová

Rok 2017

IMG_9541-min

GALERIE REFERENCE