Stavební úpravy domu Věcov č.p. 51 na bytový dům s pečovatelskými byty

Dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a výběr dodavatele

Architektonický návrh:          Ing.arch. Lenka Voráčková

Rok 2017

Clipboard03

Galerie reference