Byty Sněžné

V budově obecního úřadu městyse Sněžné byly v druhém nadzemním podlaží na ploše 350 metrech čtverečních zbudovány nové byty. V rámci přestavby bylo řešeno podchycení stávajících konstrukcí a vybudování několika nových prostupů. Nejnáročnější úlohou bylo vybudování nové nosné stropní konstrukce, protože stávající dřevěný strop nevyhovoval z hlediska použitelnosti konstrukce. Vzhledem k nedostatku místa, byla navržena subtilní ocelobetonová spřažená konstrukce. V části přístvby byl pak zbudován monolitický železobetonový strop.

PROJEKCE – červenec 2020
REALIZACE – listopad 2020

SPOLUPRACOVALI:
Architektonicko – stavební řešení – Ing. Jaroslav Janovský

IMG_0059-min

Galerie reference