Přístřešek Vatín

Součástí úprav zemědělské usedlosti v obci Vatín je i přístřešek pro čerpací stanici. Přístřešek byl navržen jako lehká ocelová konstrukce s příhradovými vazníky. Celý projekt byl veden ve standardu BIM. Od stavebního inženýra jsme přebrali 3D model, který sloužil jako geometrický podklad pro návrh konstrukce. Námi používaný software Tekla Structures umožňuje vytvoření analytického modelu, který přímo komunikuje s výpočetním softwarem od firmy Dlubal. V praxi to znamená, že pokud z výpočtu vyplyne požadavek na změnu například průřezu nosníku, tato změna se automaticky projeví i ve výkresové dokumentaci. Díky tomu dokážeme snadno a rychle zpracovat projektovou dokumentaci včetně její pozdější úpravy.

PROJEKCE – červen 2021
REALIZACE – září 2021

OBR_4 (4)-min

Reference zákazníka:

Přístřešek pro čerpací stanici ve Vatíně jsme společně s Panem Šteidlem řešili v BIM softwarech. Jako podklad satikovi stačil vyexportovaný model ze studie. Následně Pan Šteidl domodeloval přesnou ocelovou konstrukci, která seděla do všech okrajových podmínek daných okolními a kompletačními konstrukcemi. Odpadla tak složitá koordinace a překreslování stavebně – konstrukčního řešení z 2D plánů do 3D modelu.

Ing. Jaroslav Janovský (generální projektant)

Galerie reference