Přístavba Francouzského lycea – budova B

Objekt B je novostavba na místě původního spojovacího krčku mezi dvěma budovami komplexu francouzského lycea v Praze na Smíchově. Budova má čtyři podlaží a její nosný systém se skládá z monolitických železobetonových stěn, sloupů a desek. Vzhledem ke složitým základovým poměrům a vzhledem k tomu, že budova je vystavěna v proluce, bylo přistoupeno k založení na vrtaných pilotách přes které je položen roznášecí základový práh. Výpočet pilot byl proveden ve spolupráci se specializovanou projekční kanceláří.

PROJEKCE – srpen 2020
REALIZACE – srpen 2021

SPOLUPRACOVALI:
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH – A2 ATELIÉR (http://ateliery-a.com/)
GEOTECHNICKÝ NÁVRH – GEOTECHNIKA PRAHA (http://www.geotechnikapraha.cz/)

vizu-min

Reference zákazníka:

Spolupráce s p. Šteidlem probíhala na profesionální úrovni. Při konzultacích s investorem jsme se společně s Ing. Šteidlem snažili vyhovět zadání investora a zrealizovat subtilní ŽB konstrukční prvky s následnou vazbou na celoskleněné fasády. Spolupráce v projektových fázích pro stavební povolení realizaci stavby. I nyní při realizaci stavby se ukazuje, že konstrukční a statické části projektu – resp. projekt ŽB konstrukcí je kvalitně zpracován a veškeré činnosti spojené s vázáním výztuže a betonáží probíhají zdárně.

Ing. Lenka Havlíčková (generální projektant)

Galerie reference