Rekonstrukce RD Hamry nad Sázavou

Krom běžných stavebních úprav domu, jako jsou rozšíření stavebních otvorů, výměny do stropních konstrukcí a podobně, bylo nutné zvýšit tuhost trámového stropu. Původní dřevěný trámový strop totiž vykazoval značný průhyb. Bylo přistoupeno k návrhu spřažené dřevobetonové stropní desky. Původní dřevěné trámy se ponechaly a na ně byla nabetonovaná slabá betonová deska. Návrh byl koncipován tak, aby úprava šla provést svépomocí a tak spojení mezi oběma materiály bylo provedeno pomocí hřebíků. Výsledné zlepšení vlastností stropní konstrukce je více než vyhovující.

PROJEKCE – duben 2020
REALIZACE – listopad 2020

IMG_1836-min

Reference zákazníka

Při rekonstrukci RD jsme využili statického posudku od Ing. Adama Šteidla při realizaci dřevo betonové spřažené konstrukce. Původní trámový strop s prkenným záklopem měl nevyhovující pevnost, tuhost a průhyb. Tato speciální konstrukce vše vyřešila a nebylo nutné dělat celý nový strop. Ještě jednou děkujeme!

Jakub Mazel, Lenka Procházková a Bruno Jan Mazel (investoři)

Galerie reference