Přístavba k vila domu v Doksech u Máchova Jezera

Rozšíření teras u vila domu v Doksech u Máchova Jezera. Dle požadavků investora a podle funkčnosti materiálů byly navrženy ocelové a železobetonové nosné konstrukce. Celá stavba je situována v těžkém svažitém terénu a to se muselo zohlednit i při návrhu konstrukce. Celá akce byla vyprojektována v BIM softweru Tekla Structures. Tento u nás stále nový projekční standart umožnil snadnou a názornou výměnu informací mezi projektanty a investorem. Při projektování ve standardu BIM (Building Information Modeling) je konstrukce kompletně vymodelovaná ve 3D včetně všech detailů a výztuže železobetonových prvků.

PROJEKCE – únor 2021
REALIZACE – červenec 2021

SPOLUPRACOVALI:
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH – A2 ATELIÉR (http://ateliery-a.com)

IMG_6004-min

Rerefence zákazníka:

Pana Ing. Šteidla mohu doporučit pro jeho spolehlivost, flexibilitu a schopnost sladit požadavky architekta a investora s požadavky statiky. Je spolehlivý a je schopný a ochotný reagovat na změny během stavby. Jeho řešení jsou elegantní, racionální a ekonomická.

Ing. Evžen Stein (investor)

Fotogalerie reference: